Renovering

Med åren slits alla slags golv. Det skapas repor, missfärgningar och kanske även större skador. En fördel med trägolv är att dessa kan behandlas på plats. Med slipning av det fina golvet kan dessa få lyster tillbaka och ändå bevara sin äldre charm.

Byta eller välja slipning av golv?

Första frågan att ställa sig är om slipning av golv räcker eller om golvet helt och håller behöver bytas. Det bästa är att be en hantverkare att granska golven varpå de kan ge sin åsikt i frågan. Vid tveksamheter kan hantverkare från flera företag kontaktas för offert och förslag. De flesta som erbjuder slipning av golv erbjuder även hjälpen att lägga nya golv.

Behandling behåller kvalitén

Om ett golv slipas behöver det även behandlas. Detta för att skapa ett skydd mot yttre påverkan. Trä är överlag ett mjukt material vilket innebär att repor och hack lätt uppstår. Med en ytbehandling kommer detta däremot att minska betydligt. Det finns flera olika behandlingsmetoder och material:

  • Lack
  • Olja
  • Bets
  • Hårdvaxolja
  • Bets
  • Såpa
  • Lut

Vilken behandling är bäst?

Vilken behandling som bör väljas beror både på behov av hårdhet och skydd samt vilket träslag det är. Exempelvis behöver ett golv i en hall ett hårdare skydd än ett golv i sovrum. Detta både utifrån att golvet behöver stå emot väta bättre samt repor. Även här bör alltså en hantverkare tillfrågas och olika alternativ ställas mot varandra.

Vilken behandling är vanligast?

Lack började användas på 40-talet och är idag den vanligaste behandlingsformen efter slipning av golv. Ytan blir hård, glansig och mycket hållbar. Är det så hållbar yta som möjligt som önskas är det lack som ska väljas.

Det finns även olika lack som därmed ger olika mycket lyster. Det är exempelvis stor skillnad på den matta och den klara lyster som kan skapas. Däremot passar inte alltid lack på alla träslag. Vissa mer exklusiva material mår bättre av hårdvaxolja eller andra skydd. Att däremot välja bort ytbehandling helt bör sällan vara ett alternativ. Fördelen med hårdvaxolja är strukturen i träet lyfts fram i golvet. Detsamma gäller dess ton. Samtidigt har hårdvaxolja en liknande funktion som lack – dvs ett mycket skyddande yttre lager skapas. Det är även enklare att ta hand om än ett oljat golv.