Cykelsäkerhet

Gör cykelhjälmar oss säkrare i trafiken?

Gör cykelhjälmar oss säkrare i trafiken?

Bärandet av cykelhjälmar och attityderna mot dessa skiljer sig åt i olika delar av världen. Obligatorisk användning av hjälm har ofta föreslagits och detta är en pågående debatt med starka åsikter i bägge läger. I dagsläget har endast två länder (Nya Zeeland och Australien) ett hjälmtvång som omfattar alla cyklister. I vissa länder omfattas endast barn av dessa lagar, medan andra länder har lagar på hjälmtvång i vissa områden. I Sverige ska barn under 15 år enligt lag bära hjälm när de cyklar eller använder en Segway, även om det inte är straffbart för ett barn som cyklar ensamt att inte följa lagen.

Danmark och Nederländerna är två europeiska länder med en stark cykelkultur. Trots detta har dessa bägge länder bland de lägsta nivåerna av användning av cykelhjälm. Australien var det första land att lagstifta om obligatoriskt tvång på cykelhjälmar för alla cyklister. I Mexico City gällde tidigare ett hjälmtvång, men den lagen har upphävts. Forskningen visar dels att användandet av cykelhjälm kan minska risken för skador, samtidigt som kritiker menar att de dessutom gör oss mer våghalsiga.

Kan cykelhjälmar minska antalet skallskador?

Skallsakdor kan orsaka i dödsfall eller allvarliga långvariga fysiska och mentala funktionsnedsättningar. Skador av denna art har vid ett flertal tillfällen drabbat cyklister, vilket är ett av de främsta argumenten för att alla cyklister borde bära hjälm. Cykelhjälmar har visat sig kunna motverka skador av denna typ. I den största metastudien som någonsin genomförts på sambandet mellan användandet av cykelhjälmar och skador, publicerad 2016 och bestående av 40 studier från 11 länder med totalt 64 000 skadade cyklister, fann forskarna följande:

  • Cykelhjälmar minskar risken för skallskada med 50 procent
  • Genom att bära hjälm minskar du risken för allvarlig skallskada med 69 procent
  • Cyklister som bär hjälm minskar risken för dödliga skallskador med 65 procent
  • Att bära en cykelhjälm innebär att risken för ansiktsskada minskar med 33 procent
  • Nackskador är extremt sällsynta och har ingen koppling till användande av cykelhjälm

I en annan studie fann forskarna stark bevisning för att det skulle vara fördelaktigt att bära cykelhjälm vid en olycka. Studien visade nämligen att cykelhjälmar minskar risken för skallskada med upp till 85 procent.